Available courses

Nguyên lý hoạt động của ĐCĐT và các bộ phận liên quan.

Kỹ Thuật Lạnh I: Cơ sở nhiệt động của máy lạnh, Tính chất của các môi chất lạnh. Cách nhiệt, cách ẩm phòng lạnh. Tính nhiệt kho lạnh. Các chu trình máy lạnh một cấp, nhiều cấp. Dành cho sinh viên Đại học


Giúp cho sinh viên tiếp cận với các thuật ngữ, các định nghĩa cũng như các từ ngữ tiếng anh về chuyên ngành nhiệt - máy lạnh. Đồng thời qua đó hỗ trợ sinh viên có được vốn từ vựng cũng như các hiểu biết chuyên sâu hơn về lĩnh vực chuyên môn thông qua các tài liệu tham khảo về tiếng anh, các giáo trình cũng như các Catalogue, hỗ trợ vốn từ tiếng anh thông qua các phần mềm chuyên khảo của ngành Nhiệt- Lạnh.

Kỹ thuật vận hành thiết bị Áp lực trình bày Thiết bị áp lực là một thiết bị sử dụng rất phổ biến trong các hệ thống nhiệt chuyên ngành. Trong lĩnh vực nóng như sấy, lò hơi, khí nén là các thiết bị hoạt động có nhiệt độ cao, áp lực lớn cho nên rất nguy hiểm trong vận hành, cần phải chú ý khi thao tác. Trong hệ thống lạnh, điều hoà không khí, khi hoạt động các hệ thống có các thiết bị, các bộ phận, các đoạn đường ống có áp lực phần cao áp khá lớn, kết hợp với phần môi chất lạnh khá nguy hiểm, cho nên khi vận hành cần phải hết sức chú ý để tránh gây ra nổ, vỡ ảnh hưởng đến người vận hành, mọi người xung quanh.

Sinh viên sau khi học Kỹ thuật lạnh I sẽ học học phần Kỹ thuật lạnh II. Học phần này tìm hiểu về : Máy nén lạnh piston, các thiết bị trao đổi nhiệt và thiết bị phụ trong hệ thống lạnh, máy lạnh hấp thụ, máy lạnh thâm độ.


Đây là môn Kỹ thuật An toàn dành cho các Sinh viên Cao đẳng học các chuyên ngành thuộc Khoa Cơ khí.Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung về bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động trong các môi trường cơ khí đặc trưng. Cụ thể: Một số vấn đề khoa học về bảo hộ lao động; Một số khái niệm và định nghĩa cơ bản trong khoa học bảo hộ lao động. Luật pháp, chế độ chính sách bảo hộ lao động. Kỹ thuật vệ sinh lao động. Kỹ thuật an toàn điện. Kỹ thuật an toàn trong xí nghiệp cơ khí. Kỹ thuật an toàn khi vận hành thiết bị nâng chuyển. Kỹ thuật an toàn khi sử dụng các thiết bị áp lực. Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy.


Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung về bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động trong các môi trường cơ khí đặc trưng. Cụ thể: Một số vấn đề khoa học về bảo hộ lao động; Một số khái niệm và định nghĩa cơ bản trong khoa học bảo hộ lao động. Luật pháp, chế độ chính sách bảo hộ lao động. Kỹ thuật vệ sinh lao động. Kỹ thuật an toàn điện. Kỹ thuật an toàn trong xí nghiệp cơ khí. Kỹ thuật an toàn khi vận hành thiết bị nâng chuyển. Kỹ thuật an toàn khi sử dụng các thiết bị áp lực. Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy.


Đồ án Tổng hợp Nhiệt Lạnh là đồ án Kết thúc chương trình của Chuyên ngành CNKT Nhiệt Lạnh. Đồ án tổng hợp hết tất cả các kiến thứcchuyên ngành mà các em đã tiếp thu được trong các học kỳ. Mỗi em đã được giao các đề tài cụ thể về các mảng như: Thiết kế các loại hệ thống Điều hòa không khí; Thiết kế kho lạnh trữ đông, cấp đông; Thiết kế Hệ thống máy đá cây, đá viên; Thiết kế các Hệ thống lò hơi khác nhau; Thiết kế hệ thống Sấy; Thiết kế các hệ thống Năng lượng mới.

Môn học: Cung cấp các khái niệm kỹ vi điều khiển, cơ sở để điều khiển các thiết bị từ vi điều khiển hay PC. Các chủ đề trọng tâm của học phần: Cấu trúc bên trong vi điều khiển Pic, Thanh ghi cơ bản và thanh ghi có chức năng đặc biệt, hợp ngữ, các chuẩn ghép nối 

Đây là môn học sử dụng các kiến thức liên quan đến các môn học điều khiển:   kỹ thuật số, vi xử lý và  là môn học cung cấp các khái niệm về vi điều khiển trên cơ sở kế thừa các kiến thức tổ chưc hệ thống của môn học vi xử lý


Học phần này có bài tập lớn

Học phần này có bài tập lớn

 •  Chuyên đề cung cấp cho người học những hiểu biết về công nghệ CAD/CAM, cơ sở mô hình hoá hình học và vấn đề lập trình gia công điều khiển số (CNC).
 •  Chuyên đề cũng trình bày các bài thực hành về CAD và CAM với việc khai thác các chức năng cơ bản của phần mềm ProENGINEER/CREO phục vụ cho gia công chế tạo các chi tiết trên máy công cụ điều khiển số.
 •  Chuyên đề giúp người học nắm rõ về tiện ích của công nghệ CAD/CAM và các phần mềm liên quan.

 • Người học thiết lập được các chương trình gia công trên máy CNC đối với các chi tiết phức tạp và có yêu cầu chất lượng cao..

 • Tạo cho người học có kiến thức cơ bản về mô hình hình học số để khai thác hiệu quả khả năng gia công điều khiển số (CNC).

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về cắt gọt kim loại (gia công có phoi) và dụng cụ cắt kim loại; Hiện tượng cơ lí trong quá trình cắt; Chế độ cắt. Khái niệm chung về máy cắt gọt; Những khái niệm và định nghĩa cơ bản về công nghệ chế tạo. Chất lượng bề mặt gia công; Độ chính xác gia công. Chuẩn và đồ gá. Lượng dư gia công. Tính công nghệ trong kết cấu. Các phương pháp gia công cắt gọt. Thiết kế quy trình công nghệ. Quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết điển hình. Công nghệ lắp ráp.


- Để tham gia học Online học phần này các em phải tải và cài đặt phần mềm Creo 3.0 đến Creo 5.0 vào máy tính cá nhân.

- Nội dung học sẽ được chia thành các Phần kèm theo các tài liệu hướng dẫn.

- Đối với mỗi phần các em cần thực hiện các bài tập sẽ được yêu cầu cụ thể trong từng phần

- Để tham gia học Online học phần này các em phải tải và cài đặt phần mềm Creo 3.0 đến Creo 5.0 vào máy tính cá nhân.

- Nội dung học sẽ được chia thành các Phần kèm theo các tài liệu hướng dẫn.

- Đối với mỗi phần các em cần thực hiện các bài tập sẽ được yêu cầu cụ thể trong từng phần

Sinh viên được học các kiến thức cơ bản của lập trình Vi điều khiển PIC16f877A

Trang bị kiến thức về môn học nhà máy nhiệt điện

Nguyên lý hoạt động của ĐCĐT và các bộ phận liên quan.

Khóa học cung cấp những mẫu từ vựng và câu giao tiếp phổ biến trong lĩnh vực ô tô.

Đồ án tốt nghiệp Công nghệ chế tạo máy

Công nghệ chế tạo máy 1, sinh viên Đại học

Công nghệ chế tạo máy 1, sinh viện hệ cao đẳng

Tổng quan về Công nghệ CAD/CAM

Mô hình hoá hình học

Lập trình gia công điều khiển số

Lập trình gia công trên máy CNC

Sử dụng phần mềm Creo trong CADCAMCNC

Khóa học  cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: lượng dư gia công cơ, đặc trưng của các phương pháp gia công cắt gọt, lập quy trình công nghệ gia công cơ, lập quy trình công nghệ gia công chi tiết điển hình và quy trình lắp ráp sản phẩm cơ khí . 
Học phần sẽ giúp các em sinh viên có thêm kiến thức để thực hiện tốt đồ án môn học Công nghệ Chế tạo máy.

Học phần này có bài tập lớn

1. Học phần này cần sử dụng Bảng tra và Đồ thị

2. Học phần này phải làm rất nhiều bài tập.

- Để tham gia học Online học phần này các em phải tải và cài đặt phần mềm Creo 3.0 đến Creo 5.0 vào máy tính cá nhân.

- Nội dung học sẽ được chia thành các Phần kèm theo các tài liệu hướng dẫn.

- Đối với mỗi phần các em cần thực hiện các bài tập sẽ được yêu cầu cụ thể trong từng phần

Các em làm theo đề tài đã giao và nộp các phần lý thuyết và bản vẽ qua hệ thống đúng thời gian quy định. (còn mô hình sẽ làm sau trước khi bảo vệ đồ án tốt nghiệp 1 tháng).

Các em làm theo nhiệm vụ đã giao từ trước, xong từng phần các em nộp trực tuyến trên hệ thống trước thời gian quy định.

Tính toán độ bền, độ cứng, độ ổn định của kết cấu chịu lực (chủ yếu là kết cấu dạng thanh)

Nguyên lý hoạt động; Tính toán thiết kế các cơ phận hoặc toàn bộ một thiết bị nâng chuyển: Máy trục và các loại băng chuyền

 + Học phần ôn lại kiến thức tổng quan của máy tính. Cung cấp cho sinh viên các quy trình lắp ráp và cài đặt máy tính. Giải quyết các lỗi khi lắp ráp cũng như sao lưu phục hồi hệ thống khi cần thiết.
+ Học phần cung cấp các kiến thức về kiểm tra máy tính cũng như các đặc điểm hỏng hóc cơ bản và cách sửa chữa máy tính

+ Cung cấp các kiến thức về các thiết bị ngoại vi. Cách cài đặt driver và nguyên lý hoạt động của nó.

+ Học phần cung cấp các quy trình về bảo trì máy tính. Cung cấp các dấu hiệu cho thấy phải bảo trì phần mềm cũng như phần cứng.


Đây là lớp học thực hành mà sinh viên áp dụng những kiến thức về tin học văn phòng được học lý thuyết trên lớp  để thực hành vào từng bài tập cụ thể tại phòng máy tính.

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật xung, kỹ thuật số như khóa điện tử, mạch tạo xung, hệ thống số nhị phân, đại số logic, các loại cổng logic , phần tử Flip Flop và các hệ mạch số cơ bản. Ngoài ra, học phần cũng trang bị cho sinh viên kỹ năng sử dụng phần mềm thiết kế, mô phỏng mạch điện tử; kỹ năng phân tích, tính toán thông số kỹ thuật và thiết kế các mạch xung , mạch số cơ bản và ứng dụng; kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình và trình bày các sản phẩm thiết kế, các mạch ứng dụng trong thực tế.


Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật xung, kỹ thuật số như khóa điện tử, mạch tạo xung, hệ thống số nhị phân, đại số logic, các loại cổng logic , phần tử Flip Flop và các hệ mạch số cơ bản. Ngoài ra, học phần cũng trang bị cho sinh viên kỹ năng sử dụng phần mềm thiết kế, mô phỏng mạch điện tử; kỹ năng phân tích, tính toán thông số kỹ thuật và thiết kế các mạch xung , mạch số cơ bản và ứng dụng; kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình và trình bày các sản phẩm thiết kế, các mạch ứng dụng trong thực tế.


Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật xung, kỹ thuật số như khóa điện tử, mạch tạo xung, hệ thống số nhị phân, đại số logic, các loại cổng logic , phần tử Flip Flop và các hệ mạch số cơ bản. Ngoài ra, học phần cũng trang bị cho sinh viên kỹ năng sử dụng phần mềm thiết kế, mô phỏng mạch điện tử; kỹ năng phân tích, tính toán thông số kỹ thuật và thiết kế các mạch xung , mạch số cơ bản và ứng dụng; kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình và trình bày các sản phẩm thiết kế, các mạch ứng dụng trong thực tế.


Học phần trang bị kiến thức và kỹ năng phát triển ứng dụng bằng kỹ thuật lập trình trực quan, hướng cho sinh viên tiếp cận với môi trường phát triển của Visual studio.net các ứng dụng đồ họa qua giao diện đồ họa, xử lý các sự kiện tương tác người dùng. Phát triển ứng dụng tích hợp cơ sở dữ liệu. Khai thác các tiện ích đóng gói, cài đặt và tạo giao diện trợ giúp.

Học phần trang bị kiến thức và kỹ năng phát triển ứng dụng bằng kỹ thuật lập trình trực quan, hướng cho sinh viên tiếp cận với môi trường phát triển của Visual studio.net các ứng dụng đồ họa qua giao diện đồ họa, xử lý các sự kiện tương tác người dùng. Phát triển ứng dụng tích hợp cơ sở dữ liệu. Khai thác các tiện ích đóng gói, cài đặt và tạo giao diện trợ giúp.

Học phần  này trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng lập trình cơ bản.  Làm nền tảng để tiếp cận với các ngôn ngữ lập trình có liên quan đến chuyên ngành của mình, làm cơ sở cho học phần lập trình hợp ngữ, vi điều khiển.

Học phần trang bị kiến thức và kỹ năng phát triển ứng dụng bằng kỹ thuật lập trình trực quan, hướng cho sinh viên tiếp cận với môi trường phát triển của Visual studio.net các ứng dụng đồ họa qua giao diện đồ họa, xử lý các sự kiện tương tác người dùng. Phát triển ứng dụng tích hợp cơ sở dữ liệu. Khai thác các tiện ích đóng gói, cài đặt và tạo giao diện trợ giúp.

Học phần  này trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng lập trình cơ bản.  Làm nền tảng để tiếp cận với các ngôn ngữ lập trình có liên quan đến chuyên ngành của mình, làm cơ sở cho học phần lập trình hợp ngữ, vi điều khiển.

Học phần trang bị kiến thức và kỹ năng phát triển ứng dụng bằng kỹ thuật lập trình trực quan, hướng cho sinh viên tiếp cận với môi trường phát triển của Visual studio.net các ứng dụng đồ họa qua giao diện đồ họa, xử lý các sự kiện tương tác người dùng. Phát triển ứng dụng tích hợp cơ sở dữ liệu. Khai thác các tiện ích đóng gói, cài đặt và tạo giao diện trợ giúp.

Học phần  này trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng lập trình cơ bản.  Làm nền tảng để tiếp cận với các ngôn ngữ lập trình có liên quan đến chuyên ngành của mình, làm cơ sở cho học phần lập trình hợp ngữ, vi điều khiển.

Học phần  này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, các mức mô hình hoá, cơ sở toán học liên quan đến cơ sở dữ liệu; tiếp cận thiết kế và khai thác có hiệu quả trên cơ sở dữ liệu quan hệ; thao tác và truy vấn dữ liệu với ngôn ngữ SQL; rèn luyện kỹ năng làm việc trên một hệ quản trị cơ sở dữ liệu tiêu biểu.

Học phần  này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, các mức mô hình hoá, cơ sở toán học liên quan đến cơ sở dữ liệu; tiếp cận thiết kế và khai thác có hiệu quả trên cơ sở dữ liệu quan hệ; thao tác và truy vấn dữ liệu với ngôn ngữ SQL; rèn luyện kỹ năng làm việc trên một hệ quản trị cơ sở dữ liệu tiêu biểu.

Học phần  này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, các mức mô hình hoá, cơ sở toán học liên quan đến cơ sở dữ liệu; tiếp cận thiết kế và khai thác có hiệu quả trên cơ sở dữ liệu quan hệ; thao tác và truy vấn dữ liệu với ngôn ngữ SQL; rèn luyện kỹ năng làm việc trên một hệ quản trị cơ sở dữ liệu tiêu biểu

Cung cấp những kiến thức cơ bản về việc sử dụng hợp lý động cơ điện để trang bị cho các máy sản xuất. Học phần giới thiệu những vấn đề chung về hệ truyền động điện, đặc tính cơ của động cơ, các phương pháp điều chỉnh các thông số đầu ra của hệ truyền động điện, một số hệ truyền động điều chỉnh thông dụng và các phương pháp tính chọn công suất động cơ.

Học phần dành cho sinh viên không chuyên ngành điện nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về mạch điện, cách tính toán mạch điện, nguyên lý cấu tạo, tính năng và ứng dụng các loại máy điện. Trên cơ sở đó có thể hiểu được các máy điện cơ bản thường gặp trong sản xuất và đời sống.

Học phần này giới thiệu các nguyên tắc truyền động điện, trang bị điện cho các máy trong công nghiệp và các bộ điều khiển động cơ điện.

Học phần này giới thiệu các nguyên tắc truyền động điện, trang bị điện cho các máy trong công nghiệp và các bộ điều khiển động cơ điện.

Học phần này giới thiệu các nguyên tắc truyền động điện, trang bị điện cho các máy trong công nghiệp và các bộ điều khiển động cơ điện.

Học phần Khí cụ điện trang bị cho người học những kiến thức về cơ sở lý thuyết khí cụ điện, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thông số cơ bản, cách chọn lựa các thiết bị, khí cụ điện sử dụng trong thực tế.


Học phần Khí cụ điện trang bị cho người học những kiến thức về cơ sở lý thuyết khí cụ điện, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thông số cơ bản, cách chọn lựa các thiết bị, khí cụ điện sử dụng trong thực tế.


Học phần Khí cụ điện trang bị cho người học những kiến thức về cơ sở lý thuyết khí cụ điện, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thông số cơ bản, cách chọn lựa các thiết bị, khí cụ điện sử dụng trong thực tế.

Học phần dành cho sinh viên không chuyên ngành điện nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về mạch điện, cách tính toán mạch điện, nguyên lý cấu tạo, tính năng và ứng dụng các loại máy điện. Trên cơ sở đó có thể hiểu được các máy điện cơ bản thường gặp trong sản xuất và đời sống.

Học phần dành cho sinh viên không chuyên ngành điện nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về mạch điện, cách tính toán mạch điện, nguyên lý cấu tạo, tính năng và ứng dụng các loại máy điện. Trên cơ sở đó có thể hiểu được các máy điện cơ bản thường gặp trong sản xuất và đời sống.

Học phần này hướng dẫn cho sinh viên biết cách vận dụng, tổng hợp các kiến thức đã học trong Máy điện, Khí cụ điện, Truyền động điện…để giải quyết 1 vấn đề về Truyền động điện hoặc Truyền động điện tự động trong thực tế.


Học phần này nhằm mục đích giúp sinh viên hiểu các vấn đề cơ bản thuộc lĩnh vực điện tử. Nội dung của học phần cung cấp các kiến thức về cấu tạo và nguyên lý hoạt động cũng như ứng dụng các linh kiện điện tử công nghiệp như diod bán dẫn, BJT (transistor lưỡng cực), FET (transitor trường), linh kiện quang bán dẫn, linh kiện điện tử công suất lớn và một số linh kiện điện tử thông dụng khác. Khái niệm về kỹ thuật xung, số.

Học phần này nhằm mục đích giúp sinh viên hiểu các vấn đề cơ bản thuộc lĩnh vực điện tử.  

Nội dung của học phần cung cấp các kiến thức về cấu tạo và nguyên lý hoạt động cũng như ứng dụng các linh kiện điện tử công nghiệp như diod bán dẫn, BJT (transistor lưỡng cực), FET (transitor trường), linh kiện quang bán dẫn, linh kiện điện tử công suất lớn và một số linh kiện điện tử thông dụng khác. Khái niệm về kỹ thuật xung, số.

Học phần này nhằm mục đích giúp sinh viên hiểu các vấn đề cơ bản thuộc lĩnh vực điện tử.  

Nội dung của học phần cung cấp các kiến thức về cấu tạo và nguyên lý hoạt động cũng như ứng dụng các linh kiện điện tử công nghiệp như diod bán dẫn, BJT (transistor lưỡng cực), FET (transitor trường), linh kiện quang bán dẫn, linh kiện điện tử công suất lớn và một số linh kiện điện tử thông dụng khác. Khái niệm về kỹ thuật xung, số.

Học phần này nhằm mục đích giúp sinh viên hiểu các vấn đề cơ bản thuộc lĩnh vực điện tử.  

Nội dung của học phần cung cấp các kiến thức về cấu tạo và nguyên lý hoạt động cũng như ứng dụng các linh kiện điện tử công nghiệp như diod bán dẫn, BJT (transistor lưỡng cực), FET (transitor trường), linh kiện quang bán dẫn, linh kiện điện tử công suất lớn và một số linh kiện điện tử thông dụng khác. Khái niệm về kỹ thuật xung, số.

SV sẽ học:
1. Linh kiện ĐTCS
2. Chỉnh lưu (AC-DC)
3. BBĐ áp DC (DC-DC)
4. Bộ biến đổi AC (AC-AC)
5. Nghịch lưu - Biến tần
6. Bảo vệ thiết bị ĐTCS
SV có khả năng:
Tính toán các thông số
Thiết kế các BBĐ C. suất
ứng dụng trong thực tế.

Thông qua việc:

- Mô tả toán học hệ thống điều khiển liên tục

- Thiết lập hàm truyền trong điều khiển tự động

- Khảo sát Đặc tính động học hệ thống điều khiển tự động

Sinh viên có khả năng:

- Phân tích đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển

- Thiết kế và hiệu chỉnh hệ thống điều khiển liên tục


Vận dụng các kiến thức đã được học, SV thực hiện việc nghiên cứu một hệ thống điều khiển và tự động hóa, tính toán và xây dựng một mô hình hệ thống tự động hóa có thể phát triển, ứng dụng vào thực tế đời sống và sản xuất công nghiệp hoặc nghiên cứu một hệ thống tự động hóa trong thực tế.Học phần nhằm củng cố kiến thức về vi điều khiển, rèn luyện kỹ năng lập trình, lập trình ứng dụng cho vi điều khiển. Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng hiện thực hóa các ứng dụng vi điều khiển từ các khâu thiết kế nguyên lý, mô phỏng chương trình, thiết kế mạch in và lắp ráp tạo ra sản phẩm ứng dụng vi điều khiển.Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản để thiết kế một hệ thống PLC. Sinh viên có thể tự đưa ra ý tưởng thiết kế mạch điều khiển, mạch động lực, xây dựng thuật toán và viết chương trình điều khiển. Thực hiện mô phỏng và thi công mô hình hệ thống điều khiển PLC trong thực tế. PLC (Programmable Logic Controllers) là những bộ điều khiển lập trình được. Chúng được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp hay trong thương mại. PLC theo dõi các trạng thái ngõ vào, ra các quyết định theo chương trình định sẵn và xuất các tín hiệu điều khiển ra ngõ ra để tự động hóa quá trình (process) hay máy móc (machine).


PLC (Programmable Logic Controllers) là những bộ điều khiển lập trình được. Chúng được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp hay trong thương mại. PLC theo dõi các trạng thái ngõ vào, ra các quyết định theo chương trình định sẵn và xuất các tín hiệu điều khiển ra ngõ ra để tự động hóa quá trình (process) hay máy móc (machine).


Các kiến thức truyền động và điện tử công suất thường gặp. Trang bị điện máy tiện. Trang bị điện máy bào giương. Trang bị điện máy mài. Trang bị điện máy doa. Trang bị điện cầu trục. Trang bị điện thang máy. Lò hồ quang. Trang bị điện lò điện

Đồ Hoạ Ứng Dụng (291DHUD02)

Tài liệu học: http://bit.ly/2FsAj6w


Bộ môn Hệ thống điện

Bộ môn Hệ thống điện

GV phụ trách: Trương Thị Hoa

GV phụ trách: Trương Thị Hoa

GV phụ trách: Trương Thị Hoa

Môn học trình bày khái niệm chung về Nhà máy điện, trạm biến áp; Các chế độ làm việc của điểm trung tính trong hệ thống điện; Máy biến áp điện lực; Các dạng sơ đồ nối điện ch nh của nhà máy điện và trạm biến áp; Tính chọn các thiết bị điện chính trong nhà máy điện và trạm biến áp; Tự dùng trong nhà máy điện và trạm biến áp; Thiết bị phân phối điện

 Mục tiêu giảng dạy

Môn học Nhà máy điện sẽ trang bị cho ngƣời học các kiến thức cơ bản, cần thiết về phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp phục vụ công tác thiết kế, vận hành nhà máy điện và trạm biến áp một cách hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng

Trang bị cho sinh viên kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình

 Tài liệu học tập

+ Sách, giáo trình chính:

[1] Đào Quang Thạch, Phạm Văn Hoà (2004) Phần điện trong nhà m y điện và trạm biến áp.

NXB Giáo dục.

+ Sách tham khảo:

[1] Nguyễn Hữu Khái (2009). Gi o trình nhà m y điện và trạm biến p :Dùng cho c c trường

đại học - c c đẳng kỹ thuật. NXB Giáo Dục

[2] Nguyễn Hữu Khái (2005). Thiết kế nhà m y điện và trạm biến áp :Phần điện. Khoa học kỹ

thuật.

[3] Nguyễn Xuân Phú, Tô Đằng (1998). Khí cụ điện: Kết cấu - sử dụng và sửa chữa. NXB Khoa

học và kỹ thuật.

[4] Ngô Hồng Quang (2002). Sổ tay lựa chọn và tra cứu thiết bị điện từ 0,4 đến 500 kV. NXB

Khoa học và kỹ thuật.

[5] Phạm Văn Chới, Bùi Tiến Hữu, Nguyễn Tiến Tôn (2006). Khí cụ điện. NXB Khoa học và kỹ

thuật.

[6] Phạm Văn Chới (2007). Giáo trình khí cụ điện. NXB Khoa học và kỹ thuật.


Môn học Đồ án Mạng điện cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện thiết kế một mạng điện cụ thể, phục vụ nền tảng cho công việc của một kỹ sư điện. 

Về kiến thức: Nắm được các kiến thức cần thiết để thiết kế được một mạng điện cụ thể và các tính toán kinh tế - kỹ thuật tương ứng. 

Về kỹ năng:    Nắm được cách tính toán thiết kế mạng điện qua việc sử dụng các phần mềm hỗ trợ cụ thể như POWERWORD, MATLAB, EXCEL....,

Thái độ: Sẵn sàng khả năng tự học, tự nghiên cứu suốt đời, không ngừng cập nhật những kiến thức mới về thiết kế Mạng điện và Hệ thống điện phục vụ cho công việc


Học phần cung cấp trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản để hiểu nguyên lý làm việc, đặc điểm, cấu tạo các phần tử điều khiển, bảo vệ và chấp hành thường dùng trong truyền động điện tự động và bán tự động trong các hệ thống điện công nghiệp. Từ đó có kỹ năng phân tích ưu nhược điểm của các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ, của băng chuyền sản xuất, máy sản xuất, ... và một số nguyên tắc điều khiển tự động, các mạch bảo vệ tự động, ... Đồng thời có khả năng thiết kế hệ thống điện bán tự động, tự động cơ khí cơ bản phù hợp với yêu cầu của hệ thống và vận hành hệ thống hoạt động an toàn và đảm bảo hiệu suất sản xuất.

Môn học Kỹ thuật cao áp và vật liệu điện sẽ trang bị cho người học các kiến thức cơ bản, cần thiết về cấu tạo và phân loại vật liệu điện, các tính chất cơ bản của điện môi như tính dẫn điện, sự phân cực, tổn hao điện môi và sự phóng điện trong điện môi, hiện tượng phóng điện vầng quang, hiện tượng phóng điện sét, bảo vệ chống sét đánh thẳng, hệ thống nối đất, hiện tượng truyền sóng trên đường dây tải điện, các thiết bị chống sét, bảo vệ chống sét cho đường dây tải điện, quá điện áp nội bộ.

Lớp học phần Kỹ thuật xung số 291KTXS01 (Giảng viên: Nguyễn Linh Nam)

SV sẽ học:
1. Linh kiện ĐTCS
2. Chỉnh lưu (AC-DC)
3. BBĐ áp DC (DC-DC)
4. Bộ biến đổi AC (AC-AC)
5. Nghịch lưu - Biến tần
6. Bảo vệ thiết bị ĐTCS
SV có khả năng:
Tính toán các thông số
Thiết kế các BBĐ C. suất
ứng dụng trong thực tế.
SV sẽ học:
1. Linh kiện ĐTCS
2. Chỉnh lưu (AC-DC)
3. BBĐ áp DC (DC-DC)
4. Bộ biến đổi AC (AC-AC)
5. Nghịch lưu - Biến tần
6. Bảo vệ thiết bị ĐTCS
SV có khả năng:
Tính toán các thông số
Thiết kế các BBĐ C. suất
ứng dụng trong thực tế.

Nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý làm việc máy điện đồng bộ và máy điện một chiều. Dựa vào các định luật vật lý viết hệ phương trình mô tả sự làm việc của máy điện, từ đó thiết lập mạch điện thay thế, tính toán các quá trình năng lượng, đặc tính làm việc, nghiên cứu khai thác, sử dụng máy điện đồng bộ và máy điện một chiều theo yêu cầu cụ thể.

Nghiên cứu các kiến thức chung về máy điện, về cấu tạo, nguyên lý làm việc máy biến áp và máy điện không đồng bộ. Dựa vào các định luật vật lý viết hệ phương trình mô tả sự làm việc của máy điện, từ đó thiết lập mạch điện thay thế, tính toán các quá trình năng lượng, đặc tính làm việc, nghiên cứu khai thác, sử dụng máy biến áp và máy điện không đồng bộ theo yêu cầu cụ thể.

Lớp học phần Kỹ thuật xung số 291KTXS02 (Giảng viên: Nguyễn Linh Nam)

Học phần này trang bị những kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp để khai thác và sử dụng
các trình ứng dụng của bộ Microsoft Office trong công tác văn phòng.

Khai thác các tính năng cao cấp chuyên sâu trong các công việc:

·         Soạn thảo văn bản với trình ứng dụng Word

·         Tạo và làm việc trên bảng tính với trình ứng dụng Excel

·         Tạo một báo cáo công việc với trình ứng dụng Power Point


Học phần này trang bị những kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp để khai thác và sử dụng
các trình ứng dụng của bộ Microsoft Office trong công tác văn phòng.

Khai thác các tính năng cao cấp chuyên sâu trong các công việc:

·         Soạn thảo văn bản với trình ứng dụng Word

·         Tạo và làm việc trên bảng tính với trình ứng dụng Excel

·         Tạo một báo cáo công việc với trình ứng dụng Power Point


Môn Tin học văn phòng cung cấp cho sinh viên kiến thức về soạn thảo văn bản bằng MS Word, lập bảng tính MS Excel, tạo slides MS PowerPoint...

Giới thiệu học phần:

Chuẩn đầu ra học phần:

 • CR1: Phân biệt được các loại địa chỉ.
 • CR2: Đọc và giải thích được ý nghĩa các câu lênh.
 • CR3: Ghép nối và điều khiển được các thiết bị ngoại vi cơ bản với vi điều khiển.
 • CR4: Phân tích, giải thích được lưu đồ thuật toán phù hợp với sơ đồ nguyên lý hoạt động của một số mạch điều khiển dựng sẵn.
 • CR5: Sử dụng được các thanh ghi có chức năng đặc biệt (SFR) cho các mục đích điều khiển khác nhau (Timer, Counter, Interrup).
 • CR6: Giải quyết được các lỗi đơn giản phát sinh trong quá trình gỡ lỗi (Debug).
 • CR7: Vận dụng các kiến thức vi điều khiển để thiết kế chương trình (sơ đồ ghép nối, lưu đồ thuật toán và lập trình) điều khiển các ngoại vi đơn giản.

NỘI DUNG CHỦ YẾU:
- Hướng dẫn sử dụng Mathcad và một số phần mềm hỗ trợ;
- Làm các phép toán và lập lời giải của một số bài toán điển hình;
- Lập thuyết minh kỹ thuật.
Tin tức chung